Seleccioni el seu idioma

Els nostres serveis

Els nostres serveis

Som una empresa especialitzada en la construcció en sec de sistemes de placa de guix laminat (PYL), aïllaments acústics i tèrmics i protecció passiva contra el foc en diferents tipus de construcció, ja sigui pública o privada.

Tabiqueria
seca

S'usa fonamentalment per a la creació de parets interiors de distribució o separació d'habitatges i altres edificis, però també és vàlida per a reforçar l'aïllament de murs exteriors.

Falsos
sostres

Estructura de perfils metàl·lics que s'instal·la en la part superior d'un habitatge o oficina. El seu objectiu principal és ocultar instal·lacions i cablejat, però també exerceix una doble funció acústica i decorativa.

Aïllament tèrmic i acústic

L'aïllament acústic i l'aïllament tèrmic són dos aspectes fonamentals en la construcció d'edificis que tenen com a objectiu millorar el confort i la qualitat de vida de les persones que els habiten.

Protecció passiva contra el foc

Conjunt de mitjans, elements i característiques físiques que ha de reunir un edifici o recinte a protegir, per a evitar que davant un incendi, aquest col·lapsi i a més impedir que el foc i el fum es propaguin posant en perill vides i béns.